Alena Klimešová

Alena Klimešová

(nar. 1985 v Jihlavě)

Dlouhá léta nepůsobila nikde, protože chtěla dostudovat Univerzitu Palackého v Olomouci, kde se mimo jiné začala zabývat komiksem. Svou diplomovou prací o vztahu verbální a neverbální složky v tomto médiu absolvovala a rozhodla se ve studiu pokračovat. Tentokrát se zaměřuje na teorii a principy vyprávění v komiksu.

Aktivně podporuje všechny nezávislé kreslíře a scénáristy, kteří píší pouze doma do šuplíku.

Momentálně vyučuje češtinu pro cizince na Univerzitě Palackého a občasně hostuje na literárněvědných seminářích, kde přednáší o komiksu.

Sama nepíše, nekreslí a nemá pseudonym.