Press

Zapojte se do soutěže Jaro v koMixu

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá v rámci festivalu Literární jaro Zlín soutěž o nejlepší strip (komiks) Jaro v koMixu na téma Jaro (nejen) literární.

Uzávěrka soutěže, která není nijak věkově omezena, je 26. března. Stripy lze tvořit vlastnoručně nebo použít některý z online nástrojů (Stripgenerator, PixTon, ToonDoo apod.). Stripy je nutné poslat na emailovou adresu info@literarnijaro.cz, v případě použítí online nástrojů stačí zaslání odkazu s kontaktními údaji. Po uzávěrce soutěže bude spuštěno online hlasování o nejlepší strip (od 29. 3. do 4. 4.) na webu festivalu Literární jaro Zlín 2012.literarnijaro.cz.

Vítězové soutěže budou vyhlášeni v rámci festivalového programu 12. dubna, jehož hostem bude například úspěšná autorka komiksů Lucie Lomová. První tři autoři s největším počtem hlasů budou odměněni knižními cenami.

Podrobné pravidla a podmínky soutěže jsou publikovány na:
http://2012.literarnijaro.cz/soutez

Kontakt:
Mgr. Veronika Takácsová, email: takacsova@kfbz.cz

Datum zveřejnění: 13. 3. 2012 

Krajská knihovna Františka Bartoše,
příspěvková organizace
tř. Tomáše Bati 204, Zlín
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz